Magisterské přijímačky

NOVĚ OTEVÍRÁME magisterský studijní program DESIGN - textil, oděv, sklo, šperk

Už žádné kompromisy a získáte titul MgA. .

 

Vybrané zaměření budete studovat v ateliéru pod vedením zkušeného pedagoga:

Design textilu / doc. Svatoslav Krotký ak. mal.

Design oděvu / Mgr.art. Zuzana Veselá 

Design skla / MgA. Martin Hlubuček

Design šperku / doc. Ludmila Šikolová M.A.

 

Deadline pro přihlášku, portfolio a vizi je 31. 8. 2021

 

Nebojte se ukázat, co umíte! Těšíme se na Vás.
Nezapomeňte doma tvořivou náladu a zájem o design.

Podání přihlášky je online zde.  

 

Části talentové zkoušky, předložené předem v digitální podobě:                             

 • autorské portfolio, které obsahuje dokumentaci dokončené bakalářské práce, nebo závěrečné  práce předchozího studia na VŠ a výběr z dosavadní tvorby
 • vize o svém kvalifikačním rozvoji.
 • Odkaz na pozvánku, která uchazečům umožní přístup k Filesender.Cesnet.cz, kam nahrají svou prezentaci - portfolio a vize (POZOR-uvést své jméno+studijní program!!!)

 • Portfolia vkládejte zde.

Talentová zkouška, termín konání 7.- 9. 9. 2021, jednodenní:

 • prezentace portfolia
 • představení vize
 • ústní pohovor
 • přesný termín konání talentové zkoušky bude uchazeči zaslán e-mailem 1.9.2021.

Způsob hodnocení, maximální počet bodů za jednotlivé části talentové zkoušky:

 • Hodnocení probíhá komisionálně, přičemž důraz je kladen na
 • prezentaci portfolia (max.50 bodů)
 • vize (max.30 bodů).
 • ústní pohovor (max.20 bodů)
 • maximální možný počet získaných bodů:  100
 • minimální počet bodů pro přijetí:  50

Způsob sestavení pořadí uchazečů pro přijetí:

 • Na základě celkového bodového hodnocení talentové zkoušky.
 • V případě shodného bodového hodnocení bude o pořadí uchazečů rozhodovat počet bodů obdržených za prezentaci portfolia.

 

Povinné předměty

Zkratka

Název

KDE/AT1

Ateliér 1

KDE/SD1

Současné umění a design 1

KMI/POM

Pokročilé materiály

KOD/G3D

Počítačová grafika 3D

KUM/UVP

Umění a veřejný prostor

KDE/ATV

Ateliér volný

KDE/AT2

Ateliér 2

KDE/DPR1

Diplomová práce 1

KDE/PST

Prostorová studie

KDE/SD2

Současné umění a design 2

KNT/TTD

Technologie a techniky pro design

KDE/AT3

Ateliér 3

KDE/DPR2

Diplomová práce 2

KDE/OST

Odborná stáž

KDE/SD3

Současné umění a design 3

KDE/AT4

Ateliér 4

KDE/DPR3

Diplomová práce 3

KDE/VKD

Vybrané kapitoly z dějin dekoru

KDE/APR

Aktuální právní problematika

EF

Negotiations in Business

   

Povinně volitelné předměty

Zkratka

Název

KHI/SKL1M

Dějiny skla a bižuterie I

KOD/KPC

Konstrukce počítačovou technikou

KTT/KVT

Konstrukce a vlastnosti tkanin

KUM/GP

Galerijní praxe

KAP/PGF

 

Počítačová grafika se zam. na digit.

KFL/MFV

Mytologie, filosofie, věda

KHI/SKL2M

Dějiny skla a bižuterie II

KOD/PRO

Projekt oděvního výrobku

KTT/KVP

Konstrukce a vlastnosti pletenin

KUM/SVD

Sociální a virtuální dimenze umění


Talentovky

Talentovky 2022

SEMESTRÁLKY 22

18. ledna 2022 od 17 hodin, Galerie N

12.10. - 29.10.2021 / výstava v Galerii N

12. 10. v 17 hodin vernisáž výstavy prezentující tvorbu studentů bakalářského studijního programu NÁVRHÁŘSTVÍ, specializace TEXTILNÍ TECHNOLOGIE A VZOROVÁNÍ.

Skloletí

Galerie bude otevřena i o víkendu 18.–19. 9. 2021 s akcí Skleněné městečko a to od 10:00 do 17:00.

MBPFW SS2021

6.září 2021 od 17 hodin, Hala 13, areál Holešovické tržnice, Praha

Magisterské přijímačky

Deadline 31.8.2021 pro magisterské studium / NOVINKA

Muzejní noc pod Ještědem

Galerie N je součástí Muzejní noci po Ještědem

SEMESTRÁLKY - letní semestr 2021

Vybrané práce studentů na módní přehlídce v Praze

Video - Semestrálky sklo a šperk - zimní semestr 2021

záznam z výstavy v Galerii N

Nový katedrový katalog

Mrkněte na náš nový katalog, kde představujeme nejnovější studentské práce.