Ing. arch. MgA. Aleš Novák

Pracoviště: Katedra umění, FUA
Telefon: +420 485 353 940
E-mail:    ales.novak@tul.cz
Pozice:    pedagog
Konzultační hodiny: podle osobní dohody
Odborné zaměření: Současné umění malba, socha a site-specific instalace

*1979
1994 — 1998 Obchodní akademie v Jihlavě
199 8— 2006 Technická univerzita v Liberci, Fakulta architektury
2000, 2001, 2008 — 2009 Akademie výtvarných umění, Praha — Ateliér kresby, Ateliér malby
2012 Univerzita Bezalel, Jerusalém
2007 — 2014 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér sochařství 

Aleš Novák vychází ve své malířské a sochařské tvorbě z motivu krajiny a interpretace historických uměleckých stylů. Současně vytváří prostorové site-specific instalace, které propojuje nezřídka s malířskou a sochařskou tvorbou.
 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

doc. M.A. Ludmila Šikolová

 pedagog - šperk

Ing. Vlastimila Bergmanová

pedagog - textil

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

ak. mal. Zuzana Kadlecová

pedagog - malba, kresba

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

Mgr. Jana Válková Střílková

pedagog - šperk, administrátor Galerie N

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

MgA. Marcela Kindl Steffanová

pedagog - šperk

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

pedagog - dějiny výtvarné a oděvní kultury

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Ing. Jana Pimková

pedagog - textil, oděv

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

MgA. Martin Jošt Pouzar

technik - šperk

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

MgA. Eliška Látalová

technik - grafik

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

pedagog - současné umění a design

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

pedagog - volné umění

Mgr. Oldřich Palata

pedagog - užité umění

Mgr. Adéla Pomothy

pedagog - dějiny umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog