Ing. Jana Pimková

Pracoviště: Katedra designu, budova B
Telefon: +420 485 353 917
E-mail:    jana.cerna@tul.cz
Pozice:    odborný asistent 
Odborné zaměření: Konzultace a odborné vedení studentů zaměření vzorování textilií.Vedení tiskařských dílen, konzultace a realizace textilního tisku. Textilní tisk je v rozsahu od ručního sítotisku s využitím šablon vytvořených pomocí osvitové jednotky, po digitální sublimační technologie a přímý reaktivní tisk.Prezentace semestrálních výstupů oboru v prostorách fakulty.
 

Konzultace po dohodě emailem - jana.pimkova@tul.cz, Liberec, budova B

*1983

1998 – 2002 Střední odborné učiliště a učiliště textilní Milady Horákové Liberec
2002 – 2006 Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Katedra designu, zaměření Textilní a oděvní návrhářství (Bc.)
2006 – 2009 Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Katedra textilních materiálů, Textilní technologie (Ing.)

Při studiu nastoupila Jana Pimková do tiskařské dílny Katedry designu, kde se zabývala grafickým designem a výstupem v textilním sítotisku a reakcí na kontrastní výstup v digitálním sublimačním tisku. Věnuje se textilnímu designu, finalizovanému v textilních technikách ručního sítotisku, sublimačního tisku a strojní výšivky. Studuje netradiční možnosti dodatečného zpracování plošného textilu novými technologiemi. Vznikají tak výtvarně zpracované textilie různých kvalit, jejichž záměrem je propojit vědu a výtvarné umění, technologii a design v jednom ideovém tématu.
 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

doc. M.A. Ludmila Šikolová

 pedagog - šperk

Ing. Vlastimila Bergmanová

pedagog - textil

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

ak. mal. Zuzana Kadlecová

pedagog - malba, kresba

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

Mgr. Jana Válková Střílková

pedagog - šperk, administrátor Galerie N

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

MgA. Marcela Kindl Steffanová

pedagog - šperk

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

pedagog - dějiny výtvarné a oděvní kultury

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

MgA. Martin Jošt Pouzar

technik - šperk

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

MgA. Eliška Látalová

technik - grafik

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

pedagog - současné umění a design

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

pedagog - volné umění

Ing. arch. MgA. Aleš Novák

pedagog - volné umění

Mgr. Oldřich Palata

pedagog - užité umění

Mgr. Adéla Pomothy

pedagog - dějiny umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog