MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

Pracoviště: Katedra umění, FUA
Telefon: +420 485 353 940
E-mail:    petra.vlachynska@tul.cz
Pozice:    pedagog
Konzultační hodiny: úterý 10 – 12, Budova F3, 4. patro, kancelář č. 5
Odborné zaměření: Současné umění ve veřejném prostoru

*1981
1992 — 2000 biskupské gymnázium v Brně 
2000 — 2006 Fakulta architektury ČVUT v Praze (Bc.)
2003 — 2004 Škola architektury Val de Seine, Paříž, Stáž Erasmus
2003 — 2009 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér sochařství (MgA.)
2007 — 2008 Akademie výtvarného umění, Praha, Ateliér figurálního sochařství a medaile
2014 — 2021 Fakulta architektury ČVUT v Praze (Ph.D.)

Práce Petry Vlachynské zahrnuje figurální i abstraktní témata. V její tvorbě je důležitý kontakt s různými materiály, objevování jejich uplatnění ve výtvarných problémech, téma tělesnosti a křehkosti. 
Ve své doktorské práci se zabývala uměleckými díly v Praze po roce 1989 a jejich vztahu k urbánnímu kontextu města. Umění ve veřejném prostoru je tématem kurátorských projektů, na kterých se podílela ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera, architektonickým časopisem ERA21 nebo IPR Praha. Průběžně se věnuje zakázkové i volné tvorbě do veřejného prostoru a architektury.
 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

doc. M.A. Ludmila Šikolová

 pedagog - šperk

Ing. Vlastimila Bergmanová

pedagog - textil

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

ak. mal. Zuzana Kadlecová

pedagog - malba, kresba

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

Mgr. Jana Válková Střílková

pedagog - šperk, administrátor Galerie N

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

MgA. Marcela Kindl Steffanová

pedagog - šperk

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

pedagog - dějiny výtvarné a oděvní kultury

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Ing. Jana Pimková

pedagog - textil, oděv

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

MgA. Martin Jošt Pouzar

technik - šperk

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

MgA. Eliška Látalová

technik - grafik

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

pedagog - současné umění a design

Ing. arch. MgA. Aleš Novák

pedagog - volné umění

Mgr. Oldřich Palata

pedagog - užité umění

Mgr. Adéla Pomothy

pedagog - dějiny umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog