Mgr. Oldřich Palata

Pracoviště: Katedra designu, budova B
Telefon: +420 485 353 917
E-mail:    oldrich.palata@muzeumlb.cz
Pozice:    pedagog
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Odborné zaměření: Dějiny umění 

* 1943

1957 – 1960 Jedenáctiletá střední škola v Jablonci nad Nisou
1961 – 1966 Filosofická fakulta University Karlovy v Praze, obory Estetika a Dějiny umění (Mgr.)
1973 – 1975 Filosofická fakulta University Karlovy v Praze, postgraduální studium, obory Dějiny uměleckých řemesel a Muzeologie

Oldřich Palata pracuje od roku 1971 jako odborný kurátor uměleckohistorických sbírek Severočeského muzea v Liberci, kde v letech 1979–2012 zastával funkci vedoucího Uměleckohistorického oddělení a v letech 1995–12 jako náměstek ředitele. Od roku 1992 působí jako externí pedagog Katedry designu, FT TUL a od roku 2009 působí jako externí pedagog Katedry historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TUL v předmětu úvod do dějin evropského sklářského umění. Jeho profesní zájem je dlouhodobě zaměřen na vztah volného a užitého umění v historii i v současnosti, na moderní design, textilní a sklářskou autorskou tvorbu, a na umělecké školství.
 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

doc. M.A. Ludmila Šikolová

 pedagog - šperk

Ing. Vlastimila Bergmanová

pedagog - textil

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

ak. mal. Zuzana Kadlecová

pedagog - malba, kresba

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

Mgr. Jana Válková Střílková

pedagog - šperk, administrátor Galerie N

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

MgA. Marcela Kindl Steffanová

pedagog - šperk

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

pedagog - dějiny výtvarné a oděvní kultury

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Ing. Jana Pimková

pedagog - textil, oděv

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

MgA. Martin Jošt Pouzar

technik - šperk

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

MgA. Eliška Látalová

technik - grafik

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

pedagog - současné umění a design

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

pedagog - volné umění

Ing. arch. MgA. Aleš Novák

pedagog - volné umění

Mgr. Adéla Pomothy

pedagog - dějiny umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog