Přijetí ke studiu

Talentovky 2022 / 2. kolo 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 3leté

Návrhářství (Bc.)

specializace: Textilní technologie a vzorování
specializace: Návrhářství textilu a oděvu
specializace: Návrhářství skla a šperku

Termín přihlášek  - do 31. 7. 2022

Přijímací talentová zkouška - srpen 2022

https://www.ft.tul.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/navrharstvi

 

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 2leté

(MgA.) Design – textil, oděv, sklo, šperk

https://www.ft.tul.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/design-textil-odev-sklo-sperk

 

 

Talentovky 2022

 

? Chcete se věnovat designu textilu, oděvu či skla a šperku?! ! Přichází čas rozhodnutí !

do 28.2.2022 se můžete přihlásit do bakalářského studijního programu (Bc.) „Návrhářství”

do 31.3.2022 se můžete přihlásit do navazujícího magisterského studijního programu (MgA.) "Design-textil, oděv, sklo, šperk"

 

 

Bakalářské studium

Více informací o přijímacím řízení a talentovaných zkouškách naleznete na http://www.ft.tul.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni

a přihlášku zvládnete jednoduše podat na http://www.ft.tul.cz/uchazeci/elektronicka-prihlaska-ke-studiu

 

Podmínky a obsahová náplň talentové přijímací zkoušky pro bakalářský program Návrhářství a kritéria vyhodnocení
Domácí práce   Domácí práce předloží uchazeč u přijímací zkoušky v počtu minimálně 15 ks. Např. studie hlavy, figury, předmětů, zátiší, přírody či města, a to jak kresebně, tak i v barvě, ukázky prostorové tvorby mohou být na fotografiích, hodnotí se v rozmezí 0–5 bodů. 
Části talentové zkoušky 1. malířská kompozice na zadané téma, formát A2 (0-10 bodů)
2. prostorová kompozice z papíru na zadané téma (0-10 bodů)
3. kresba zátiší, formát min. A1 (0-10 bodů)
Způsob hodnocení Hodnocení probíhá komisionálně
Maximální počet získaných bodů Uchazeč může dosáhnout v celkovém hodnocení max. 35 bodů
Minimální počet pro přijetí Dosažení alespoň 15 bodů.
Způsob sestavení pořadí pro přijetí Na základě celkového bodového hodnocení talentové zkoušky.
V případě shodného bodového hodnocení bude o pořadí uchazečů rozhodovat počet bodů obdržených za úkol č. 1.

 

Magisterské studium

Více informací o přijímacím řízení a talentovaných zkouškách naleznete na

http://www.ft.tul.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/design-textil-odev-sklo-sperk

http://www.ft.tul.cz/uchazeci/elektronicka-prihlaska-ke-studiu

 

Části talentové zkoušky, předložené předem v digitální podobě:                             

 • autorské portfolio, které obsahuje dokumentaci dokončené bakalářské práce, nebo závěrečné  práce předchozího studia na VŠ a výběr z dosavadní tvorby
 • vize o svém kvalifikačním rozvoji.
 • Odkaz na pozvánku, která uchazečům umožní přístup k Filesender.Cesnet.cz, kam nahrají svou prezentaci - portfolio a vize - bude zveřejněn v dostatečném předstihu zde.

 Talentová zkouška

 • prezentace portfolia
 • představení vize
 • ústní pohovor
 • přesný termín konání talentové zkoušky bude uchazeči zaslán e-mailem

Způsob hodnocení, maximální počet bodů za jednotlivé části talentové zkoušky:

 • Hodnocení probíhá komisionálně, přičemž důraz je kladen na
 • prezentaci portfolia (hodnocení 0-50 bodů)
 • vize (hodnocení 0-30 bodů).
 • ústní pohovor (hodnocení 0-20 bodů)
 • maximální možný počet získaných bodů:  100
 • minimální počet bodů pro přijetí:  70

Způsob sestavení pořadí uchazečů pro přijetí:

 • Na základě celkového bodového hodnocení talentové zkoušky.
 • V případě shodného bodového hodnocení bude o pořadí uchazečů rozhodovat počet bodů obdržených za prezentaci portfolia.

 

Tak na viděnou na talentovkách!