Přijetí ke studiu

2.kolo přijímaček                              deadline 31.7.2020
ON-LINE talentovky na KDE!

Nebojte se ukázat, co umíte! Těšíme se na Vás.
Nezapomeňte doma tvořivou náladu a zájem o design.

Podání přihlášky je online zde.

Pro bakalářský studijní program Návrhářství je přijímací řízení  formou ON-LINE talentové přijímací zkoušky.

Talentová přijímací zkouška pro program NÁVRHÁŘSTVÍ bude probíhat bez osobní účasti uchazečů zasláním portfolia.

Po vyplnění a zaplacení elektronické přihlášky ke studiu je třeba zaslat oboustranně oskenovaný originál maturitního vysvědčení nebo diplomu či Nostrifikace na  e-mail: lenka.nevyhostena@tul.cz

Potvrzení o zdravotním stavu uchazeče nepožadujeme.

Informace a případné dotazy zodpovíme na tel. +420 48 535 3239 nebo na e-mailu

Obsahová náplň talentové přijímací zkoušky:
1) Domácí práce, které předloží uchazeč u přijímací zkoušky v počtu minimálně 15 ks. Např. studie hlavy, figury, předmětů, zátiší, přírody či města, a to jak kresebně, tak i v barvě, ukázky prostorové tvorby mohou být na fotografiích.

Kritéria hodnocení:
Domácí práce se hodnotí v  rozmezí 0–5 bodů. Jednotlivé části talentové zkoušky se hodnotí v rozmezí 0–10 bodů.
Maximální počet získaných bodů: 35 bodů. Minimální počet pro přijetí: 15 bodů.
Způsob sestavení  pořadí pro přijetí: souhrn bodového hodnocení talentové zkoušky. V případě shodného bodového hodnocení bude o pořadí uchazečů rozhodovat  počet bodů obdržených za úkol č. 1. Talentová zkouška probíhá v jednom dni, domácí práce si uchazeči vráceny.

 

Profil absolventa:

 • Absolvent získá základní poznatky z obecných disciplín, textilních a dalších technologií, orientuje se velmi dobře v oblasti materiálů a návrhářství,
 • má potřebné dovednosti obecných výtvarných technik, ucelený přehled poznatků z oblasti umělecko-historické, teorie tvorby a módních trendů,
 • je schopen propojit technologickou stránku vzorování s výtvarným základem v oboru textil, oděv a doplněk,
 • ovládá grafické softwarové programy a umí se v nich vyjadřovat,
 • má schopnost práce ve specializovaných tvůrčích dílnách s profilováním v oblasti textilních technologií a vzorování, nebo také v oblasti textilního a oděvního návrhářství,
 • je schopný orientovat se a tvořit v odborných progresivních technologiích a navrhovat oděvní i víceúčelové textilie, oděvní kolekce, oděvní, textilní a interiérové doplňky,
 • má schopnost samostatné tvůrčí práce a její prezentace,
 • je připraven k vlastnímu kvalifikačnímu růstu.

Uplatnění absolventů:

 • Návrhář textilu, oděvů, textilních a interiérových doplňků.
 • Návrhář šperku a bižuterie.
 • Profese zaměřené na různá odvětví průmyslu, obchodu a propagace.
 • Profese v podnicích zaměřených na textilní a oděvní výrobu.
 • Profese zaměřené na počítačovou grafiku, návrhářská střediska, reklamní agentury atd.
 • Absolvent se může dále vzdělávat v rámci navazujícího magisterského studia v ČR i zahraničí, nebo ukončit studium a odejít do praxe.