Přijetí ke studiu

Talentovky 2024 - 1. kolo

Chcete se věnovat designu textilu, oděvu či skla a šperku?

Máte ještě dost času na rozhodnutí! 

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 3leté Návrhářství (Bc.)

Termíny: přihláška do 29. 2. 2024, talentová zkouška - 19. - 20. března 2024 

Více o studijním programu: https://www.ft.tul.cz/uchazeci/studijni-programy/studijni-programy-ft-tul

Více o talentovaných zkouškách: https://www.ft.tul.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/navrharstvi

 

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 2leté (MgA.) Design – textil, oděv, sklo, šperk

Studenti od 1. ročníku pracují v ateliérech dle výběru: Ateliér textilu, Ateliér oděvu, Ateliér skla, Ateliér šperku

Termíny: přihláška do 31.3. 2024, talentová zkouška - 23. dubna 2024

Více o studijním programu: https://www.ft.tul.cz/uchazeci/studijni-programy/studijni-programy-ft-tul

Více o talentovaných zkouškách: https://www.ft.tul.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/design-textil-odev-sklo-sperk

 

           

Talentová zkouška pro magisterské studijní programy

  • prezentace portfolia
  • představení vize
  • ústní pohovor
  • přesný termín konání talentové zkoušky bude uchazeči zaslán e-mailem

 

Struktura talentové zkoušky přijímacího řízení  

Celková prezentace uchazeče o magisterské studium a pohovor s ním před odbornou hodnotící komisí je vymezen 30 minutami.

1) Prezentace předchozí tvorby - portfólio
Seznámení s předchozí designerskou/výtvarnou/uměleckou tvorbou uchazeče.
Forma prezentace: uchazečem komentovaná projekce (formát uložení dat .pdf)
Čas: 5-10 min.
 
2) Vize 
Představení výtvarného projektu, který si uchazeč připravil pro své magisterské studium. Požadovaná struktura vize:
- Textová část musí obsahovat téma, koncepci a cíle projektu, včetně zdůvodnění vybraného tématu a nástin možného řešení zvolené problematiky (A4, normostrana textu)
- Rešerše na zvolené téma (text, obrázky, inspirační zdroje ap.)
- Vlastní výtvarná představa – například formou volné výtvarné prezentace (kresby, malby, skici, návrhy, vizualizace apod.)
Čas: 10 min.
 
3) Ústní pohovor
Diskuze s uchazečem, uchazeč musí umět argumentovat/odůvodnit výběr problematiky projektu na základě odborných znalostí a všeobecného přehledu před odbornou komisí.

 
Předpokladem pro přijetí do magisterského programu je schopnost uchazeče věcně argumentovat, přesvědčivě zdůvodnit výběr problematiky projektu na základě odborných znalostí a všeobecném přehledu v oboru.

 

 

Tak na viděnou na talentovkách!

 přihlášku zvládnete jednoduše podat na http://www.ft.tul.cz/uchazeci/elektronicka-prihlaska-ke-studiu