Specializace

Koncepce bakalářského a magisterského studia je založena na uceleném výtvarném vzdělání, přičemž výtvarná ateliérová výuka je účelově zaměřena na konstrukci a navrhování výrobků dané technologie a to ve specializacích: 

1) Návrhářství textilu a oděvu

2) Návrhářství skla a šperku

3) Textilní technologie a vzorování 

Skladba studia zahrnuje výtvarné předměty (Kresba, Malba pro design, Ateliérová tvorba aj.), odborné technologické předměty (Vazby vzorování tkanin, Konstrukce a modelování oděvů, Sklářské a bižuterní zbožíznalství aj.) a předměty dalšího teoretického základu (Dějiny kultury, Teorie barev, Kulturní historie, Počítačový design aj.). Rozvoj kreativity studentů je veden v souvislosti s hledáním nových směrů ve zpracování materiálů při realizaci návrhů. Je kladen důraz na realizace studentských návrhů v textilních technologiích (tkaní, tisk, pletení aj.), oděvu, bižuterních a sklářských technologiích. Inovace studia probíhá vždy s ohledem na současné potřeby designatérské tvorby a současně i s ohledem na nové poznatky z vývoje materiálů, struktur a technologií. Katedra disponuje bohatým tvůrčím zázemím, tj. kreslírny, ateliéry, modelárna. Dále pak technologickým zázemím, tj. šicí dílna, vyšívací technika, tkalcovna, pletárna, tiskárna, digitální tisk na textil a papír, rytebna skla, brusírna skla a bižuterní dílna.

 

DESIGN – textil, oděv, sklo, šperk 

Navazující magisterské studium s titulem MgA. se nově otevírá v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022. Deadline pro přihlášky je 31.8.2021.


Sklo a šperk

Textil a oděv

Textilní technologie a vzorování