Sklo a šperk

Studijní obor Návrhářství skla a šperku se zaměřuje na navrhování drobných předmětů až volné plastiky. 

Práce vybraných studentů bakalářského studia prezentují celou škálu přístupů k autorskému šperku současnosti. Semestrální témata zahrnují jak klasické kovové materiály vyžadující od studentů řemeslnou zručnost, tak podporují použití i velmi různorodých až objevných materiálů a přístupů využívajících moderní technologie. Společným pojítkem zastoupených mladých autorů je originalita, kreativita a schopnost prostřednictvím šperku předávat výraznou a silnou uměleckou výpověď dnešní doby. 
Studenti vycházejí z výtvarného návrhu, přes technologické materiálové zkoušky až po konečnou realizaci. Uplatnění různorodých materiálů technologií ve výtvarné tvorbě designu se stalo v průběhu vývoje oboru samozřejmostí. Studenti i pedagogové často využívají technické materiály vyvinuté přímo na univerzitě, protože experiment není záležitostí pouze vědeckého poznání, ale posouvá hranice možností designérské tvorby. 


Textilní technologie a vzorování

Textil a oděv

Sklo a šperk