Textil a oděv

Studijní směr Návrhářství textilu a oděvu - od návrhu až k realizaci oděvní kolekce nebo textilie.

Budete studovat kreativní obor, který kombinuje navrhování textilu a oděvů. Studium začne navrhováním oděvu jako sochy ve vztahu k prostředí a proporci těla. V oděvní tvorbě budete postupně využívat získané znalosti z navrhování textilního designu.

Budete umět nakreslit své představy, realizovat návrhy a prezentovat svou značku. Oděvní kolekce jsou realizovány postupy běžnými pro autorskou výrobu: tvorba střihů, modelace na krejčovské figuríně, práce s tradičními i netradičními materiály, užívání klasických šicích a textilních technik v soudobém pojetí, experimentování s novými technologiemi. Výtvarně zpracovaný textil je využíván při tvorbě oděvů a interiérů. Návrhy vytvoříte jak tradičními malířskými postupy, tak pomocí počítačové techniky a budete je realizovat v katedrových nebo fakultních dílnách. Pro vzorování textilií můžete využít sublimační tisk, digitální tisk a sítotisk. Protože si zakládáme na řemesle, držíme tradici v navrhování a realizaci ručně tkaných textilií, tkáme jak na tkalcovských stavech, tak na tkalcovských rámech. Dalšími technikami, které rozšíří vaši designérskou tvorbu jsou například: digitální výšivka, laser a strojové a ruční pletení.

Náplní každé bakalářské práce je především zpracování projektu – koncepce, navrhování a realizace výrobků. Studenti realizují absolventské projekty ve formě oděvních kolekcí nebo textilních instalací buď ke vztahu k oděvu nebo jako samostatné interiérové textilie.

 


Textilní technologie a vzorování

Textil a oděv

Sklo a šperk