Textil a oděv

Návrhářství textilu a oděvu - od návrhu vlastního materiálu až k realizaci oděvní kolekce. 

Budete studovat kreativní obor v kombinaci Navrhování textilu a oděvů. Tento obor je jedinečný svým zaměřením, protože móda je velmi spjata s textilem a různými textilními materiály. Výtvarně zpracovaný textil je využíván při tvorbě návrhů oděvů a interiérů. Poznáte tak jak si navrhnout vlastní vzorovaný materiál, který si budete moci zrealizovat v našich katedrový i fakultních dílnách. Návrhy budete realizovat jak tradičními malířskými postupy tak i pomocí počítačové techniky. Pro vzorování textilií se u nás využívá tisk, sublimační, digitální a sítotisk. Jelikož milujeme řemeslo a držíme tradici v navrhování ručně tkaných materiálů, v semestrálních zadáních se také objevují realizace výtvarných tapisérií ve velkém formátu, vzorovaných tkaných dezénů nebo textilu autorsky zpracovaného vlastní technikou. Ano, my tkáme, jak na tkalcovských stavech tak tradičně na tkalcovských rámech. Dalšími technikami, které umožňují zajímavé využití při návrzích vzorů jsou digitální výšivka a pletení. V prvních ročnících studia budete rozvíjet svou tvůrčí kreativitu o navrhování oděvu jako jednoduchého solitéru, sochy ve vztahu k prostředí a proporci. V bakalářské práci zúročíte veškeré znalosti nabité studiem o tvorbě oděvních kolekcí, barevnosti a stylingu. Budete umět nakreslit své představy, realizovat návrhy a prezentovat svou značku.

 

Náplní  každé bakalářské práce je především zpracování projektu – koncepce, navrhování a realizace výrobků. Studenti zejména realizují absolventské projekty ve formě oděvů, oděvních doplňků a vším, co s tímto zaměřením souvisí.  Vybraní autoři pro své práce zpracovávají také autorské textilní vzory a dezény.   Jednotlivá zadání textilního výtvarnictví jsou buď ve vztahu k oděvu, nebo samostatně jako interiérová kolekce užitých, plošných textilií.


Oděv jako výsledek prochází realizací běžnou pro standardní autorskou výrobu (tvorba střihů, prostorová modelace, práce s materiály tradičními i netradičními, užívání klasických šicích a textilních technik v soudobém pojetí, experimentování s novými technologiemi).
 

Výtvarné zpracování textilu je využito pro jeho uplatnění při návrzích oděvů a interiérů. Pro vzorování textilií se využívá tisk, sublimační, digitální a sítotisk. Tkalcovské vzorování využívá tkaní na stavu digitálním, ale i na ručním včetně tkaní na rámu. Dalšími technikami, které umožňují zajímavé využít při návrzích vzorů jsou digitální výšivka a pletení. Výtvarné návrhy vzorů se zpracovávají jak tradičními malířskými postupy tak i pomocí počítačové techniky. Technologické předměty slouží ke konstrukci textilních vazeb a dalších postupů při realizaci vzorů.


Textilní technologie a vzorování

Textil a oděv

Sklo a šperk