Katedra designu (KDE)

 

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci je kreativním
pracovištěm garantujícím výuku denního bakalářského studijního programu Návrhářství (Bc.)
a denního navazujícího magisterského studijního programu Design – textil, oděv, sklo, šperk
(MgA.). Koncepce studia je zde založena nejen na samotné tvůrčí činnosti, ale také na
hledání  nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků, a to
díky technologickým možnostem celé fakulty.


Bakalářský studijní program Návrhářství (Bc.)
V prvním ročníku se studenti dělí do specializací:


1) Návrhářství textilu a oděvu
2) Návrhářství skla a šperku
3) Textilní technologie a vzorování


Studenti zaměření s vyšší podporou výtvarných předmětů, Návrhářství textilu a oděvu, skla a
šperku, mohou tvořit paralelně se studenty více technologicky orientovaného oboru Textilní
technologie a vzorování. Skladba studia zahrnuje výtvarné předměty (Kresba, Malba pro
design, Ateliérová tvorba aj.), odborné technologické předměty (Vazby vzorování tkanin,
Konstrukce a modelování oděvů, Sklářské a bižuterní zbožíznalství aj.) a předměty dalšího
teoretického základu (Dějiny výtvarné kultury, Teorie barev, Počítačový design aj.). V
porovnání s vysokými školami obdobného zaměření je tato koncepce ve spojení s ojedinělou
technologickou vybaveností všech pracovišť naprosto unikátní. Studentům totiž katedra
nabízí možnost uchopit a prozkoumat jejich tvorbu po všech stránkách.


Navazující magisterský studijní program Design – textil, oděv, sklo, šperk (MgA.)
Studenti od prvního ročníku pracují v ateliérech dle specializace:


1) Ateliér textilu
2) Ateliér oděvu
3) Ateliér skla
4) Ateliér šperku


Struktura studia je založena na tvůrčí činnosti, hledání nových způsobů výtvarného
zpracování tradičních i inovativních materiálů pomocí standardních i nových technologických
postupů. Během studia získá student nejen odborné teoretické a praktické znalosti na dané
úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce a
dovednosti souhrnně označované „soft skills”. Koncepce studia umožní absolventovi adaptaci
na podmínky kreativních průmyslů, spolupráci s firmami i vlastní autorskou tvorbu.
Vysokoškolsky vzdělaní absolventi budou schopni reflektovat současné trendy ve vývoji
umění a designu v lokálním i celosvětovém kontextu.


Aktivity katedry jsou zaměřeny i na výstavní činnost, neboť disponuje prostory Galerie N 
v Jablonci nad Nisou
, kde mohou studenti vyzkoušet i možnosti prezentace své designérské
práce. 

 

Textilní technologie a vzorování

Textil a oděv

Sklo a šperk


2. KOLO TALENTOVEK

Podání přihlášek do 31.7.2024

DIPLOMKY & SEMESTRÁLKY 2023/2024

Cyklus výstav závěrečných prací studentů Katedry designu

MBPFW FW24

Módní přehlídka v pátek 19.4.2024, 20:30, Česká obec sokolská - Tyršův dům.