Kontakt

 

Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní
Katedra designu
Budova B
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

 

Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní
Katedra designu
Budova N
Detašované pracoviště
zaměření sklo a šperk
Jehlářská 14/520
466 01 Jablonec nad Nisou
tel: +420 485 354 474

Lenka Kabourková
sekretariát KDE    

tel: +420 485 353 941
email: lenka.kabourkova@tul.cz
web: katedradesignu.cz

Ing. Renata Štorová, CSc.
Vedoucí Katedry designu

tel: +420 485 353 940
email: renata.storova@tul.cz
web: katedradesignu.cz