PALO MACHO - BÝT ZNAMENÁ BÝT JINÝ

Katedra designu Fakulty textilní TUL Vás srdečně zve na výstavu "BÝT ZNAMENÁ BÝT JINÝ", která představuje výběr z tvorby sklářského výtvarníka Pala Macha. Součástí výstavy je prezentace děl Pala Macha a fotografky Jany Hojstričové.

Galerie N v Jablonci nad Nisou, Jehlářská 14/520

Vernisáž výstavy: úterý 9. 4. 2024 od 17:00
Termín výstavy: 10. 4. 2024 - 15. 5. 2024

Úvodní slovo: prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
Grafika výstavy: Peter Nosáľ

 

 

Výstava Pala Macha s názvom Byť znamená byť iný pozostáva z dvoch relatívne samostatných častí. Prvú tvoria kruhové sklenené obrazy s výrezom. Tvar a rozmer obrazov je identický a táto vlastnosť z nich vytvára už na prvý pohľad ucelenú sériu. Samozrejme sériu, ktorú je možné hocikedy doplniť o ďalšie obrazy. Obvod kruhu možno považovať za niečo podobné rámu, lebo oddeľuje objekt od výstavného priestoru. Zároveň ho však možno považovať za hranicu, lebo ohraničuje plochu maľovania. Machove maľby sú zvláštne, na rozdiel od tradičnej maľby na sklo, v ktorej je sklo podkladom, čiara vytvára kontúry figúr a farba je podriadená figúre, v tomto prípade je čiara eliminovaná a farba oslobodená od povinnosti slúžiť ako pozadie alebo kolorovať figúry. Farba je autonómna, vzťahuje sa na seba samú a všetko, čo je dôležité pre konštitúciu zmyslu obrazov, je závislé od vzťahov medzi farbami a farebnými plochami. To znamená, že to, čo divák vidí na ploche obrazu, nedokáže priamo pomenovať, slovná deskripcia zlyháva, stáva sa bezmocnou voči obrazu a jediné, čoho sú slová schopné, je nanajvýš navigovať pohľad na to, čo si treba všímať pre získanie zmyslu. Zmysel obrazov treba chápať ako náročnú negociáciu medzi dielom a divákom, navyše sa divák musí zmieriť s tým, že získaný zmysel je vždy dočasný. Zmysel sa deje a mení sa od jedného pohľadu k druhému. Plocha objektov je poľom dynamického diania a konkrétny zmysel predstavuje vždy iba aktualizáciu jednej
z virtuálnych možností.

To je však iba jeden aspekt, druhý aspekt je genetický, to znamená, že každý obraz možno považovať za jedno z políčok imaginárneho filmu, ktorý sa pokúša ukázať vývin Machovho maliarskeho rukopisu, autorského idiolektu za ostatných desať rokov. Obrazy v komprimovanej podobe vlastne rekapitulujú umelecký vývin, zviditeľňujú to, ako umelecké myslenie formuluje problém a jazykom maľby artikulujú efektívne riešenia. Cieľom riešenia nie je predostrieť jednoznačný výsledok, ale vyvolať u diváka estetické potešenie a zmeniť jeho vnímanie vzťahov farieb a plôch.

Druhá časť výstavy pozostáva z dvoch druhov objektov. Prvým dominuje linka, čiže ide o kresby. V tomto prípade je farba neutralizovaná a tvorí monochromatický podklad pre zvýraznenie liniek kresieb. Linky ohraničujú jednoduché figúry a treba povedať, že jednoduchosť je v tomto prípade vyslovene funkčná. Umožňuje totiž divákovi sa sústrediť na kresbu an sich, teda na to, čo je kresbe imanentné a čo sa nedá nahradiť inými zložkami jazyka výtvarného umenia. Kresba síce tvorí jednotu výrazu a významu, avšak táto jednota je veľmi labilná. Ak sa na obraz pozrie divák z jednej perspektívy, výraz sa stáva transparentným a divák priamo smeruje k porozumeniu významu. Ak sa divák na obraz pozrie z inej perspektívy, jeho pozornosť zaujme linka, jej fyzická prítomnosť, niečo, čo vníma esteticky bez toho, aby ju chápal ako transparentný nosič významu. Pohľady z obidvoch perspektív sú legitímne, dokonca nielen legitímne, ale aj nevyhnutné, pretože len ich komplementárnosť umožní rozumieť neredukovateľnej ambivalencii zmyslu obrazov.

Ďalšie objekty sú spoločné diela Jany Hojstričovej a Pala Macha. Treba pripomenúť, že Macho rád tvorí vo dvojici, dialóg s iným tvorcom mu slúži nielen k rozšíreniu možností tvorby, ale hlavne na zmenu seba samého. Dialóg chápe v hermeneutickom zmysle, pre neho je dobrým dialógom ten, ktorý nevedú účastníci, ale ktorý vedie účastníkov. V tomto dialógu každá strana niečo stráca a zároveň získava. Macho získava zvýšenú citlivosť pre inakosť, ktorá mu bráni ustrnúť a núti ho postupovať do neznámeho terénu. Aj preto jeho krédo tvorby presne vyjadruje názov výstavy: „Byť znamená byť iný“. Nie je to fráza, ani vyprázdnená floskula, je to drsné konštatovanie, pretože byť iným znamená byť nomádom, ktorý je neustále na ceste bez konca.

Palo Macho a Jana Hojstričová v současné době pedagogicky působí na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě.

 

Otevírací doba Galerie N: pondělí - pátek, 13:00 - 17:00, vstup zdarma


DIPLOMKY & SEMESTRÁLKY 2023/2024

Cyklus výstav závěrečných prací studentů Katedry designu

MBPFW FW24

Módní přehlídka v pátek 19.4.2024, 20:30, Česká obec sokolská - Tyršův dům.

PALO MACHO - BÝT ZNAMENÁ BÝT JINÝ

Vernisáž výstavy 9. dubna od 17:00 v Galerii N

SALON TEXTILNÍHO UMĚNÍ

Výběr tvorby členů Sdružení textilních výtvarníků

SEMESTRÁLKY MAGISTŘI

Výstava semestrálních prací studentů magisterského studijního programu Design - textil, oděv, sklo, šperk

OTEVŘENÉ ATELIÉRY 2024

Krátkodobá výstava semestrálních prací bakalářského studijního programu Návrhářství.

VÝSTAVA MARTY NYMSOVÉ - ČERNORYBÍZOVÁ

Vernisáž výstavy 11. prosince 2023 od 17:00 v Galerii N.

Výstava Master of Crystal 2023

aneb Perlička i trochu jinak

Fascinace Santinim

Výstava šperků a objektů v Galerii N

STANISLAV LIBENSKY AWARD 2023

ONDŘEJ KÁBELE VYHRÁL STANISLAV LIBENSKY AWARD 2023

ZARAKA a SYMPORA

Výstava ZARAKA a SYMPORA

MBPFW SS2024

3. 9. 2023 od 17 hodin, Historická Holešovická elektrárna

2.kolo přijímacího řízení 2023

Chcete se věnovat designu textilu, oděvu či skla a šperku? Zkuste to v Liberci.

Výstava SEMESTRÁLKY

Vernisáž 20. 6. 2023 od 17 hodin Galerie N

PRVNÍ MAGISTŘI & BAKALAUREÁTY

Vernisáž 6. 6. 2023 od 17 hodin Galerie N

Výstava SEVEROČESKÁ SBÍRKA

Vernisáž 10. 5. 2023 od 17 hodin Galerie N

MBPFW FW2023

16. 4. 2023 od 14 hodin, Chuchle Aréna Praha

FIBER´SK

Vernisáž 5. 4. 2023 od 17 hodin Galerie N

Výstava Čas náhody > Václav Řezáč

Vernisáž 28. 2. 2022 od 17 hodin Galerie N

Výstava SYMBIOSIS v Českém centrum v Mnichově

Vernisáž 8. 3. 2023 od 17 hodin

1.kolo přijímacího řízení 2023

Chcete se věnovat designu textilu, oděvu či skla a šperku? Zkuste to v Liberci.

Den otevřených dveří 2023

11. 2. 2023 od 9:30 / Budova

Znovu spolu

výstava prodloužena do 27. 1. 2023, Galerie N

Semestrálky 22

20.prosince 2022 v 17 hodin, módní přehlídka Budova B, 3.patro

Otevřeno

vernisáž 8. 11. 2022 od 17 hodin Galerie N

Schmuck Wander

vernisáž 6. 10. 2022 od 17 hodin Galerie N

Pavel Werner - SKLO

vernisáž 1. 9. 2022 od 17 hodin Galerie N

MBPFW SS2023

4. 9. 2022 od 14 hodin, ostrov Štvanice, Praha

30 LET DESIGNU NA FT TUL

14. 10. 2022 od 14 hodin budova

BAKALAUREÁTY 2022

Vernisáž se koná 14.6. od 17 hodin

8. 9. 2022 od 19 hodin / KDE v Paříži

Katedra designu v Českém Centru v Paříži

Muzejní noc pod Ještědem

Akce se koná 10.6.2022 v Galerii N.

Muzejní noc pod Ještědem

Galerie N je součástí Muzejní noci po Ještědem

SEMESTRÁLKY - letní semestr 2021

Vybrané práce studentů na módní přehlídce v Praze

Video - Semestrálky sklo a šperk - zimní semestr 2021

záznam z výstavy v Galerii N

Nový katedrový katalog

Mrkněte na náš nový katalog, kde představujeme nejnovější studentské práce.