doc. M.A. Ludmila Šikolová

Pracoviště: Katedra designu, budova N v JBC
Telefon: +420 485 354 481
E-mail:    ludmila.sikolova@tul.cz
Pozice:    docent, pedagog - šperk
Odborné zaměření: Autorský šperk, design šperku

Konzultace po dohodě emailem - ludmila.sikolova@tul.cz, Jablonec nad Nisou, budova N

*1966

1979 – 1983 Střední průmyslová škola bižuterní, Jablonec n. N., obor rytí kovů
1985 – 1991 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér Kov a šperk
1996 Rhode Island School of Design, Providence (RI-USA)

Pro nalézání formy jejích šperků a objektů pomáhají Ludmile Šikolové specifické vlastnosti materiálů. Nedílnou součást její tvorby tvoří narativní složka, která je hlavním nositelem obsahu. Opakovaně, často neplánovaně, se v autorčiných pracích objevuje tvar kreditní karty, všudypřítomné konstanty našeho současného fungování.
 

 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

Ing. Vlastimila Bergmanová

pedagog - textil

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

ak. mal. Zuzana Kadlecová

pedagog - malba, kresba

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

Mgr. Jana Válková Střílková

pedagog - šperk, administrátor Galerie N

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

pedagog - dějiny výtvarné a oděvní kultury

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Ing. Jana Pimková

pedagog - textil, oděv

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

MgA. Martin Jošt Pouzar

technik - šperk

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

MgA. Eliška Látalová

technik - grafik

Bc. Martin Štefanov

pedagog - textil

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

pedagog - současné umění a design

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

pedagog - volné umění

Ing. arch. MgA. Aleš Novák

pedagog - volné umění

Mgr. Oldřich Palata

pedagog - užité umění

Mgr. Adéla Pomothy

pedagog - dějiny umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog

MgA. Alice Klouzková, Ph.D.