doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

Pracoviště: Katedra designu, budova B
Telefon: +420 485 353 940
E-mail:    filip.suchomel@volny.cz
Pozice:    pedagog
Konzultační hodiny: po osobní dohodě
Odborné zaměření: Současné umění a design

*1966

1980 – 1984 Akademické gymnázium, Praha 
1985 – 1991 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Orientalistika – japanologie, (Mgr. )
1990 — 1998 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Dějiny umění, (Mgr.), (2001 PhDr.)
2009 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Dějiny umění, (Ph.D.)
2016 habilitace Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, (Doc.) 

Ve své odborné práci se Filip Suchomel zaměřuje na výzkum japonského a čínského umění se zvláštním důrazem na kulturní výměnu mezi Východem a Západem. Dlouhodobě se zabývá sbírkami asijského umění v českých muzeích, na hradech a zámcích v ČR i v zahraničí. Je autorem řady publikací několik výstav zaměřených na tradiční i moderní japonské a čínské umění, podílel se na projektech prezentujících české umělce v zahraničí. Působil jako ředitel Sbírky asijského umění Národní galerie v Praze a v letech 2005-2007 byl hlavním kurátorem Moravské galerie v Brně. V letech 2007-2021 působil jako prorektor VŠUP a AMU v Praze.
 

 

 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

doc. M.A. Ludmila Šikolová

 pedagog - šperk

Ing. Vlastimila Bergmanová

pedagog - textil

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

ak. mal. Zuzana Kadlecová

pedagog - malba, kresba

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

Mgr. Jana Válková Střílková

pedagog - šperk, administrátor Galerie N

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

pedagog - dějiny výtvarné a oděvní kultury

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Ing. Jana Pimková

pedagog - textil, oděv

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

MgA. Martin Jošt Pouzar

technik - šperk

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

MgA. Eliška Látalová

technik - grafik

Bc. Martin Štefanov

pedagog - textil

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

pedagog - volné umění

Ing. arch. MgA. Aleš Novák

pedagog - volné umění

Mgr. Oldřich Palata

pedagog - užité umění

Mgr. Adéla Pomothy

pedagog - dějiny umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog

MgA. Alice Klouzková, Ph.D.