Ing. Vlastimila Bergmanová

Pracoviště: Katedra designu, budova B
Telefon: +420 485 353 949
E-mail:    vlastimila.bergmanova@tul.cz
Pozice:    odborný asistent, tajemník katedry, rozvrhář
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
Odborné zaměření: Navrhování tkanin, tkaní

*1959

1975 – 1979 Střední průmyslová škola textilní v Liberci 
1979 – 1983 Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, Fakulta textilní, obor Technologie textilu, kůže, gumy a plastických hmot, zaměření Tkaní – pletení (Ing.)

Od roku 1983 působila Vlastimila Bergmanová v liberecké Textilaně, nejprve dva roky v provozu tkalcovny, pak na oddělení desinatury jako návrhářka tkanin. V roce 2002 přešla na Textilní fakultu Technické univerzity v Liberci, kde dodnes působí na Katedře designu jako pedagog a tajemník katedry. Zajišťuje výuku v řadě předmětů souvisejících se vzorováním, strukturou a designem tkanin, uplatňuje svou dlouholetou praxi v desinatérské činnosti. Vede bakalářské práce s obdobnou tématikou. Je autorkou publikací Textilana v obrazech a datech a Vzorování textilií.
 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

doc. M.A. Ludmila Šikolová

 pedagog - šperk

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

ak. mal. Zuzana Kadlecová

pedagog - malba, kresba

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

Mgr. Jana Válková Střílková

pedagog - šperk, administrátor Galerie N

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

pedagog - dějiny výtvarné a oděvní kultury

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Ing. Jana Pimková

pedagog - textil, oděv

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

MgA. Martin Jošt Pouzar

technik - šperk

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

MgA. Eliška Látalová

technik - grafik

Bc. Martin Štefanov

pedagog - textil

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

pedagog - současné umění a design

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

pedagog - volné umění

Ing. arch. MgA. Aleš Novák

pedagog - volné umění

Mgr. Oldřich Palata

pedagog - užité umění

Mgr. Adéla Pomothy

pedagog - dějiny umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog

MgA. Alice Klouzková, Ph.D.