PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

Pracoviště: Katedra designu, budova B 
Telefon: +420 485 353 941
E-mail:    katerina.nora.novakova@tul.cz
Pozice:    pedagog 
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Odborné zaměření: Dějiny umění a dekoru, historie a estetika 

*1974

1988 – 1992 Střední uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou, Tvorba a vzorování bižuterie
1992 – 1993 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Teorie a dějiny výtvarného umění
1992 – 1998 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Dějiny umění (Mgr.)
1996 Kunstmuseum Düsseldorf
2000 – 2005 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Dějiny umění (PhDr.,Ph.D.)
2013 – 14 Pedagogické minimum pro učitele středních škol, Technická univerzita Liberec

Kateřina Nora Nováková se zabývá se teorií a historií šperku, zejména autorského šperku 20. a 21. století v ČR i v zahraničí a také historií bižuterie a odborného uměleckoprůmyslového školství od 19. století do současnosti. Věnuje se také současné české medaili a plaketě. Od roku 1995 pracovala jako kurátorka uměleckořemeslných sbírek Severočeského muzea v Liberci, kde v letech 2012–2019 působila také jako vedoucí Uměleckohistorického oddělení. Od roku 2019 pracuje jako kurátorka Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. N..
 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

doc. M.A. Ludmila Šikolová

 pedagog - šperk

Ing. Vlastimila Bergmanová

pedagog - textil

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

ak. mal. Zuzana Kadlecová

pedagog - malba, kresba

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

Mgr. Jana Válková Střílková

pedagog - šperk, administrátor Galerie N

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Ing. Jana Pimková

pedagog - textil, oděv

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

MgA. Martin Jošt Pouzar

technik - šperk

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

MgA. Eliška Látalová

technik - grafik

Bc. Martin Štefanov

pedagog - textil

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

pedagog - současné umění a design

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

pedagog - volné umění

Ing. arch. MgA. Aleš Novák

pedagog - volné umění

Mgr. Oldřich Palata

pedagog - užité umění

Mgr. Adéla Pomothy

pedagog - dějiny umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog

MgA. Alice Klouzková, Ph.D.