Mgr. Jana Válková Střílková

Pracoviště: Katedra designu, budova N - JBC
Telefon: +420 485 354 481
E-mail:    jana.valkova.strilkova@tul.cz
Pozice:    pedagogický pracovník 
Odborné zaměření: Asistent v ateliéru sklo a šperk

Konzultace po dohodě emailem - jana.valkova.strilkova@tul.cz, předpokládaný čas pondělí 9.00- 11.00 a úterý 14.00- 16.00, Jablonec nad Nisou, budova N

*1976

1991 – 1995 SUPŠ Turnov, obor Zlatnictví a stříbrnictví  
1993 Vakschool Schoonhoven, Holandsko 
1995 – 2000 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra výtvarné výchovy

Jana Válková Střílková se zabývá šperkem a ve své tvorbě vychází z materiálů, které ji obklopují. Je známá netradičními autorskými šperky z kostí doplněnými dalšími materiály např. ocelovou drátěnkou, hliníkovými nýty nebo plátkovým ryzím zlatem. Z vlny svých ovcí vytváří také objekty na pomezí šperku a textilního doplňku. Jejím posledním velkým tématem je ekologie, na kterou upozorňuje v sérii prací z ručně nasekaného voňavého sena, z kůry kůrovcem napadených stromů nebo objekty z jehličí uschlého lesa.
 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

doc. M.A. Ludmila Šikolová

 pedagog - šperk

Ing. Vlastimila Bergmanová

pedagog - textil

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

ak. mal. Zuzana Kadlecová

pedagog - malba, kresba

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

pedagog - dějiny výtvarné a oděvní kultury

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Ing. Jana Pimková

pedagog - textil, oděv

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

MgA. Martin Jošt Pouzar

technik - šperk

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

MgA. Eliška Látalová

technik - grafik

Bc. Martin Štefanov

pedagog - textil

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

pedagog - současné umění a design

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

pedagog - volné umění

Ing. arch. MgA. Aleš Novák

pedagog - volné umění

Mgr. Oldřich Palata

pedagog - užité umění

Mgr. Adéla Pomothy

pedagog - dějiny umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog

MgA. Alice Klouzková, Ph.D.