MgA. Eliška Látalová

Pracoviště: Katedra designu, budova B
Telefon: +420 485 353 910
E-mail:    eliska.latalova@tul.cz
Pozice:    technický pracovník 
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Odborné zaměření: grafická propagace katedry, digitální tisk, administrátor, sociální sítě katedry, galerie G3P

*1995

2006 – 2014 Gymnázium Děčín
2014 – 2018 Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, Design prostředí, (Bc.)
2018 – 2021 Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, Katedra umění, Design prostředí - Vizuální komunikace, (MgA.)
Od 2021 Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, Architektura a urbanismus - Výtvarná umění, (doktorandské studium)

Eliška Látalová pracuje s tematikou krajiny a prostoru, ve kterém se pohybuje. Tvoří v kontextu s tímto prostředím a nachází symboliku v jeho detailech. Mezi její tvorbu patří prostorové instalace či práce se slovem a textem. Snaží se diváka propojit s prostředím, které je autorce blízké, vyvolat v divákovi emoce, tenzi. Také mu pokládá otázky, na které si sám nalézá odpověď a má prostor pro svou vlastní imaginaci.
 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

doc. M.A. Ludmila Šikolová

 pedagog - šperk

Ing. Vlastimila Bergmanová

pedagog - textil

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

ak. mal. Zuzana Kadlecová

pedagog - malba, kresba

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

Mgr. Jana Válková Střílková

pedagog - šperk, administrátor Galerie N

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

pedagog - dějiny výtvarné a oděvní kultury

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Ing. Jana Pimková

pedagog - textil, oděv

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

MgA. Martin Jošt Pouzar

technik - šperk

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

Bc. Martin Štefanov

pedagog - textil

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

pedagog - současné umění a design

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

pedagog - volné umění

Ing. arch. MgA. Aleš Novák

pedagog - volné umění

Mgr. Oldřich Palata

pedagog - užité umění

Mgr. Adéla Pomothy

pedagog - dějiny umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog

MgA. Alice Klouzková, Ph.D.