Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

Pracoviště: Katedra designu, budova B
Telefon: +420 485 353 948, +420 485 353 592
E-mail:    jana.drasarova@tul.cz
Pozice:    odborný asistent s vědeckou hodností
Konzultační hodiny: po osobní dohodě
Odborné zaměření: interdisciplinární výzkum a vývoj textílií

*1968
1983–1986 Gymnázium Boskovice 
1986–1989 VŠST v Liberci, Fakulta textilní, Textilní technologie, (Ing.)
2004 Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, (Ph.D.)

Ve svém odborném výzkumu se Jana Drašarová zabývá interdisciplinárním výzkumem a vývojem speciálních funkčních textilií a vysoce fyziologicky komfortních hotových výrobků, dále variantností a variabilitou textilií, vnitřní morfologií a mechanickými vlastnostmi vláknitých útvarů.
 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

doc. M.A. Ludmila Šikolová

 pedagog - šperk

Ing. Vlastimila Bergmanová

pedagog - textil

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

ak. mal. Zuzana Kadlecová

pedagog - malba, kresba

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

Mgr. Jana Válková Střílková

pedagog - šperk, administrátor Galerie N

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

pedagog - dějiny výtvarné a oděvní kultury

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Ing. Jana Pimková

pedagog - textil, oděv

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

MgA. Martin Jošt Pouzar

technik - šperk

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

MgA. Eliška Látalová

technik - grafik

Bc. Martin Štefanov

pedagog - textil

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

pedagog - současné umění a design

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

pedagog - volné umění

Ing. arch. MgA. Aleš Novák

pedagog - volné umění

Mgr. Oldřich Palata

pedagog - užité umění

Mgr. Adéla Pomothy

pedagog - dějiny umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog

MgA. Alice Klouzková, Ph.D.