Mgr. Adéla Pomothy

Pracoviště: Katedra designu, budova B
Telefon: +420 485 353 917
E-mail:    adela.pomothy muzeumlb.cz
Pozice:    pedagog 
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Odborné zaměření: Dějiny umění 

*1983

1998 – 2002 Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec 
2002 – 2008 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Teorie a dějiny výtvarných umění (Mgr.)

Adéla Pomothy působila v letech 2008 – 2015 v Oblastní galerii Liberec, kde se zabývala především činností edukační a problematikou zprostředkování výtvarného umění veřejnosti, částečně také realizací výstav a expozic. Od roku 2017 pracuje v Severočeském muzeu v Liberci jako kurátorka sbírky textilu. Aktuálně zastává funkci vedoucí Uměleckohistorického oddělení a jejím centrálním zájmem je historie módy 20. století, autorská tapiserie a autorská textilní tvorba mezi léty 1950–1990. Odborně se zajímá také o oblast současného produktového designu, současné sklo či fotografii.
 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

doc. M.A. Ludmila Šikolová

 pedagog - šperk

Ing. Vlastimila Bergmanová

pedagog - textil

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

ak. mal. Zuzana Kadlecová

pedagog - malba, kresba

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

Mgr. Jana Válková Střílková

pedagog - šperk, administrátor Galerie N

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

MgA. Marcela Kindl Steffanová

pedagog - šperk

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

pedagog - dějiny výtvarné a oděvní kultury

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Ing. Jana Pimková

pedagog - textil, oděv

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

MgA. Martin Jošt Pouzar

technik - šperk

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

MgA. Eliška Látalová

technik - grafik

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

pedagog - současné umění a design

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

pedagog - volné umění

Ing. arch. MgA. Aleš Novák

pedagog - volné umění

Mgr. Oldřich Palata

pedagog - užité umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog