ak. mal. Zuzana Kadlecová

Pracoviště: Katedra designu, budova B
Telefon: +420 485 353 943
E-mail:    zuzana.kadlecova@tul.cz
Pozice:    pedagog 
Odborné zaměření: Kresba, figurální malba, ilustrace, nauka o barvě

Konzultace po dohodě emailem - zuzana.kadlecova@tul.cz, Liberec, budova B

*1960
1976 — 1980 Gymnázium Liberec 
1981 — 1987 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér užité malby  

Zuzana Kadlecová se věnuje převážně figurální kresbě a malbě. Malířský projev lze charakterizovat jako uvolněný, myšlenka je zpracovávána spontánně a svobodně. Tematicky se zaměřuje na lidskou figuru, která dochází až k básnivé, někdy ironizující proměně s dramatickým podáním celku nebo vybraných částí. V kompozicích také využívá místy písmo nebo texty ve formě koláže. Svými pracemi je zastoupena v řadě soukromých sbírek v ČR i v zahraničí.
 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

doc. M.A. Ludmila Šikolová

 pedagog - šperk

Ing. Vlastimila Bergmanová

pedagog - textil

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

Mgr. Jana Válková Střílková

pedagog - šperk, administrátor Galerie N

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

pedagog - dějiny výtvarné a oděvní kultury

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Ing. Jana Pimková

pedagog - textil, oděv

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

MgA. Martin Jošt Pouzar

technik - šperk

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

MgA. Eliška Látalová

technik - grafik

Bc. Martin Štefanov

pedagog - textil

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

pedagog - současné umění a design

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

pedagog - volné umění

Ing. arch. MgA. Aleš Novák

pedagog - volné umění

Mgr. Oldřich Palata

pedagog - užité umění

Mgr. Adéla Pomothy

pedagog - dějiny umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog

MgA. Alice Klouzková, Ph.D.