MgA. Martin Jošt Pouzar

Pracoviště: Katedra designu, budova N v JBC
Telefon: +420 485 354 474
E-mail:    martin.jost.pouzar@tul.cz
Pozice:    technický pracovník 
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Odborné zaměření: šperkařská dílna, Galerie N


*1977 

1992 – 1996 SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou, obor Uměleckoprůmyslového zpracování kovů
2012 – 2015 Univerzita T. Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních komunikací, ateliér Průmyslový design
2016 – 2019 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, ateliér Design kovu a šperku

Martin J. Pouzar je všestranným umělcem, zabývajícím se šperkem, volnou tvorbou, grafickým designem a designem obecně. Především se však věnuje tvorbě autorských šperků a objektů. Jeho tvorba sahá do druhé poloviny devadesátých let 20. století. Šperky a objekty nepostrádají přesný geometrický plán, jsou však navíc obdařeny hravostí a řemeslnou precizností. V díle tohoto autora se zračí jeho neutuchající životní zápal, jasná koncepce a zvídavost k novým technologiím.
 Ing. Renata Štorová, CSc.

pedagog - textil

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.

pedagog - textil

doc. ak. mal. Svatoslav Krotký

pedagog - textil

doc. M.A. Ludmila Šikolová

 pedagog - šperk

Ing. Vlastimila Bergmanová

pedagog - textil

Mgr. art. Zuzana Veselá

pedagog - textil oděv

MgA. Václav Řezáč

pedagog - sklo

ak. mal. Zuzana Kadlecová

pedagog - malba, kresba

MgA. Martin Hlubuček

pedagog - sklo

Mgr. Jana Válková Střílková

pedagog - šperk, administrátor Galerie N

MgA. Miroslava Focke

pedagog - textil, oděv

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

pedagog - dějiny výtvarné a oděvní kultury

Ing. Alena Frydrychová

pedagog - textil

Ing. Jana Pimková

pedagog - textil, oděv

Bc. Ondřej Ludín

pedagog - textil, oděv, kresba

Ladislav Holba

technik - sklo

Bc. Jakub Neufuss

technik - textil

MgA. Eliška Látalová

technik - grafik

Bc. Martin Štefanov

pedagog - textil

Lenka Kabourková

sekretářka

Zdena Hájková

sekretářka, administrátor Galerie N

Mgr. Lenka Patková

pedagog - dějiny umění a designu

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. 

pedagog - současné umění a design

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.

pedagog - volné umění

Ing. arch. MgA. Aleš Novák

pedagog - volné umění

Mgr. Oldřich Palata

pedagog - užité umění

Mgr. Adéla Pomothy

pedagog - dějiny umění

Mgr. Denisa Smetanová

pedagog

MgA. Alice Klouzková, Ph.D.